تکنولوژیست جراحی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی سال 1391

سایت دانشگاه http://paramed.tums.ac.ir/

معرفی رشته اتاق عمل

دیباچه:

گسترش مراکز بیمارستانی دارای اتاق عمل جراحی و نیاز روزافزون به افراد کاردان برای اداره اتاق‌های عمل جراحی، بیانگر نیاز جامعه به تکنسین اتاق عمل است. افرادی که می‌توانند درمسائل فنی، پزشکان جراح را یاری دهند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در اتاق عمل به جراحان کمک‌های لازم فنی را ارائه دهند. همچنین این دسته از متخصصان می‌توانند وسائل جراحی و استریل را جهت استفاده آماده نمایند و اداره اتاق عمل را به عهده گیرند.


درس‌های این رشته در طول تحصیل :
دروس اصلی و تخصصی:
تکنیک اتاق عمل عمومی، فن پرستاری، فیزیولوژی، تشریح، شیمی آلی و بیوشیمی، بهداشت فردی و همگانی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی، داروشناسی عمومی و تخصصی، جراحی عمومی و تخصصی، اصطلاحات پزشکی و اصطلاحات رایج در اتاق عمل، کارآموزی عمومی، جراحی زنان و زایمان، بیماری‌های داخلی، آسیب‌شناسی، فیزیک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل، خون‌شناسی و انتقال خون، بیهوشی، روش‌های احیاء قلبی و ریوی، روانشناسی، کارآموزی در عرصه.


رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می آموزند . دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمان خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخشهای اتاق عمل بیمارستان ، بخش های مداخله تشخیصی – درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می نمایند.

تاریخچه ی رشته :
در سراسر دنیا برنامه اتاق عمل به دو صورت ارائه می شود : در حالت اول دانش آموختگان رشته ی کارشناسی پرستاری ( پس ازکسب مدرک لیسانس) در یک دوره 1-2 ساله برای ورود به اتاق عمل آموزش می بینند. در حالت دوم دانشجویان در مقطع کاردانی آموزش های عمومی دوره اتاق عمل را می گذرانند و برای ایفای نقش به عنوان فرد سیار و اسکراب آماده می شوند و سپس درصورت تمایل در یک دوره ی 5/1-5/2 ساله برای ایفای نقش به عنوان کمک اول جراح آماده می شوند.به عنوان مثال با نگاهی به انجمن پرستاران دانشگاه کارولینسکا مشخص می شود که پرستاران پس از طی دوره کارشناسی و اخذ پروانه کار بع صورت RN ، می توانند با گذراندن یک دوره دانشگاهی مصوب به مدت 45 هفته ( تقریبا یکسال ) مدرک تحصیلی اطاق عمل دریافت نموده و به عنوان یک فرد با تجربه در اطاق عمل مشغول به کار گردند.و یا در کالج پرستاران اطاق عمل استرالیا،پرستاران پس از دوره کارشناسی و اخذ پروانه کار به صورت RN می توانند طی یک دوره دانشگاهی مصوب با گذراندن 27 موضوع درسی به صورت پرستار متخصص قبل،حین و بعد از عمل در نقش های پرستار بیهوشی ،پرستار سیرکولیت ، پرستار ثبت ، پرستار تجهیزات ، کمک جراح ، پرستار ریکاوری و بعد از عمل و پرستار بررسی و شناخت و آموزش به بیمار قبل از عمل فعالیت کنند.


نطری براستاندارد های مراقبت از بیماران در انجمن پرستاران اتاق عمل آمریکا نیز نشان می دهد که دانشجویان دوره های تکنسین اتاق عمل می توانند تا دوره های تخصصی بالاتر ادامه تحصیل دهند . با ذکر این نکته که افراد هر دوره ای شرح وظایف خاص خود را دارند و نقش افرادی که دوره تخصصی را طی کرده اند با تکنسین اتاق عمل تفاوت دارد .
با نگاهی بر استانداردهای مراقبت از بیمار در انجمن پرستاران اتاق عمل امریکا نی. نشان می دهد که دانشجویان دوره های تکنسین اتاق عمل می توانند تا دوره های تخصصی بالاتر ادامه تحصیل دهند.با ذکر این نکته که افراد هر دوره ای شرح وظایف خاص خود را دارند و نقش افرادی که دوره تخصصی را طی کرده اند با تکنسین اطاق عمل تفاوت دارند .
با نگاهی به استاندارد های انجمن تکنولوژیست های جراحی (AST) نیز مشاهده می شود که افراد شاغل در اتاق عمل دارای مدارک متقاوتی می باشند به عنوان مثال تکنولوژیست های جراحی برای ایفای نقش اسکراب در سه سطح 1-2-3 آموزش می بینند.
در سطح اول فرد در عمل های عمومی وارد می شود در سطح دوم می تواند در عمل های تخصصی تر ایفای نقش نماید و در سطح سوم فرد در حوزه ی مدیریت نیز وارد می گردد.
رشته اتاق عمل درایران درمقطع کاردانی بین سالهای 1366 تا1380ودرمقطع کارشناسی پیوسته وناپیوسته ازسال 1387 دردانشکده های مختلف سطح کشورراه اندازی گردید. این رشته دردانشکده های پیراپزشکی ویاپرستاری به دانشجویان ارائه میگردد. دراین دانشکده ها گروه اتاق عمل متولی اداره دانشجویان دررشته اتاق عمل میباشد.درکشورایران تاکنون رشته ای مشابه رشته کارشناسی اتاق عمل وجودنداشته است ودانشجویان دردوره های کاردانی اتاق عمل شروع به تحصیل نموده ودرصورت تمایل به ارتقاء علمی وعملی خودباشرکت درکنکورکارشناسی ناپیوسته بعنوان پرستاردراتاق عمل یاسایربخشهامشغول بکارمیشوند.

ضرورت وجودحرفه وارتقاء حرفه ای:
تکنولوژیستهای اتاق عمل عضومهمی ازتیمهای بهداشتی بوده که درتماس نزدیک باجراحان ، متخصصان بیهوشی وپرستاران درراستای تامین مراقبتی مطلوب برای بیماران فعالیت میکنندوازآن جا که سنگ زیربنایی رشدوتوسعه یک حرفه ، آموزش آن حرفه میباشد. انتظارمیرودکه تاسال 2012 میزان نیازبه تکنولوژیستهای اتاق عمل سریعترازحدمتوسط افزایش یابد . علت این امرافزایش تعدادوانواع اعمال جراحی ورشدجمعیت ونیزافزایش تعدادونیزافزایش میزان سالمندی است . (زیراافرادسالمندنیازبه اعمال جراحی بیشتری دارند. ازطرفی تغییرات وسیع وچشمگیرموجوددرتکنیکهای جراحی نیازمندهم سطح شدن تکنسینهای جراحی بانقشهاووظایف جدیدبوده وبرنامه آموزشی کنونی برای برآوردن نیازهای پرسنل اتاق عمل درآینده کافی نخواهدبود. وباایجاد رشته کارشناسی اتاق عمل امکان دستیابی به بخشی ازمهارت ودانش موردنظر راپیدا خواهند نمود.

رسالت رشته :
رسالت رشته اتاق عمل درمقطع کارشناسی پیوسته تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهدوکارآمداست.که باکسب توانائیهای حرفه ای دراتاق عمل وبهره مندی ازدانش وتکنولوژی روز، خدمات موردنیازمراقبتی وآموزشی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استانداردجهت تعمیم ، حفظ وارتقاء سطح سلامت بیماروجامعه ارائه دهند.


خصوصیات فردی مورد نیاز برای رشته:
برای انجام استانداردهای این حرفه ، صداقت وپ ایبندی به اصول اخلاقی ضروری است. یک تکنولوژیست اتاق عمل شایسته بایدنگرشی مراقبتی نسبت به بیمارودیگراعضای تیمهای جراحی ومحیط داشته باشد. وی بعنوان عضوی ازتیم اتاق عمل ، بایدقادرباشدکه باسرعت وبادقت به جزئیات کارکند. قادربه اولویت بندی مسائل درشرایط اورژانس وپراسترس باشد، بنابراین نیازبه افرادی است که احساس مسئولیت شدیدوشخصیت باثبات داشته ، صبوروعلاقمندبه کمک به دیگران بوده وبه نیازهای بیمارودیگراعضای تیم جراحی حساس باشند. وازآن جا که کاردراتاق عمل نیازبه ایستادن برای مدت زمان طولانی وتوانائی برای جابجایی وبلندکردن اشیا سنگین دارد و فرد را در معرض مناظر و بوهای ناخوشایند، بیماریهای مسری وموادخطرناک قرارمیدهد ، فرد باید توانائی جسمی لازم راداشته باشد.

امکان ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر:
نظربه اینکه این رشته ، رشته ای کاملاً نوپا میباشد. درحال حاضربه نظرمیرسددانش آموختگان این رشته بتواننددرآینده دررشته های مرتبط مانندآناتومی ، فیزیولوژی ، مهندسی تجهیزات پزشکی ، کمک اول جراح و.... ادامه تحصیل دهند. اعضای این گروه امیدوارهستندکه بتوانندباتلاش خوددرجهت ارتقاء واعتلای این حرفه گامی هرچندکوچک بردارند.

طول دوره کارشناسی اتاق عمل :
طول دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل ونظام آموزشی آن مطابق آئیننامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته وناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. مدت تحصیل حداقل 4سال و حداکثر 5سال(در شرایط خاص و با موافقت آموزش کل دانشگاه علوم پزشکی مثل مرخصی تحصیلی و....... ) میباشد.

نام درس وتعدادواحدهای درسی :
تعدادکل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل 130 واحدوبه شرح زیرمیباشد.
دروس عمومی : 22 واحد

دروس پایه ، اختصاصی وکارآموزی: 84 واحد

کارآموزی درعرصه : 24 واحد


فرصتهای شغلی :

اغلب تکنولوژیستهای اتاق عمل دربیمارستانها ومراکزمراقبتی سیاراستخدام میشوند. اگرچه بیمارستانها اولین استخدام کننده این گروه میباشنداماانتظارمیروداستخدام آنها درمراکزجراحی سیار، مراکزمراقبتی سرپایی ومطبهای پزشکان افزایش یابد. به هرحال به علت زمینه آموزشی وسیع وتخصصی که این افراددارند، سازمانهای استخدام کننده واین دانش آموختگان میتوانندگزینه های زیررانیزدرنظربگیرند.
تخصص یافتن درزمینه های موردعلاقه مانندجراحی قلب ، ارتوپدی واطفال و....
استخدام توسط یک سازمان پزشکی برای ارائه محصولات آنها
آموزش تکنولوژیست های اتاق عمل
خدمات نظامی
استخدام بعنوان مشاور
البته برخی ازاین مشاغل نیازبه دوره های آموزشی اضافی دارد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط تکنولوژیست | 
 دومين جشنواره روز جهاني تكنولوژيست هاي اتاق عمل  21 آبان در سالن همايش هاي رازي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ دكتر صديقه حناني، مدير گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: چنين مراسمي 5 سال است كه در دانشگاههاي بزرگ دنيا برگزار مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: يكي از اهداف برگزاري اين بزرگداشت آشنا كردن جامعه با گروهي به نام كارشناسان اتاق عمل است.

وي تصريح كرد: اين افراد كه در حقيقت يكي از محجورترين و مظلوم ترين قشر جامعه هستند از ارزش بسيار زيادي برخوردارند چرا كه بخشي از كار تيم جراحي در اتاق عمل برعهده آنان است.

حناني با بيان اينكه اين فعاليت افراد تسهيل كننده و تسريع كننده كار جراحان است افزود: امروز بهانه اي شد تا توانمندي آنان را به جامعه عرضه  كنيم تا اين قشر بهتر ديده و شناخته شوند و به ارتقا آنان به سطوح بالاتر كمك شود.

وي يادآور شد: مسئول برگزاري اين بزرگداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران است اما نمايندگاني از دانشگاه هاي شهيد بهشتي شاهد و آزاد و افرادي كه به نوعي دست اندركار تربيت دانشجو در اين رشته هستند حضور دارند.

وي اذعان داشت: در اين مراسم از كساني كه به نوعي در اين حوزه فعال بوده اند و همچنين از اساتيد اين رشته تقدير به عمل خواهد آمد و هدايايي نيز براي آنها در نظر گرفته شده است./ح
+ نوشته شده در  ساعت   توسط تکنولوژیست | 
یکی از اهداف برگزاری مراسم بزرگداشت تکنولوژیست های اتاق عمل ایجاد فضای مناسب برای ارتقا دانش رشته اتاق عمل برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است.
دکتر صدیقه حنانی، مدیر گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار بهداشت  و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: دانشجویان این رشته فقط تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویانی که به مقطع کارشناسی راه پیدا می کنند یا از مقطع دیپلم وارد مقطع کارشناسی می شوند یا کارداني هایی هستند که تمایل دارند در مقطع کارشناسی تحصیل کنند.

وی یاد آور شد: در حال حاضر بیش از 8 هزار دانشجو در 56 دانشگاه کشور مشغول تحصیل در این رشته هستند.

حنانی اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این مراسم ایجاد فضای مناسب برای ارتقای دانش رشته اتاق عمل از طریق تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و PHD است که این موضوع به ارتقا سلامت در کل کشور کمک می کند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل را به تصویب برسانیم و وزارتخانه مجوز پذیرش دانشجو در این مقطع را صادر کند یکی از مشکلات این حوزه که کمبود تعداد اعضای هیات علمی است حل خواهد شد.

حنانی اظهار داشت: با توجه به این که 8 هزار نفر شاغل برای تحصیل داریم و تعداد اعضای هیات علمی که در این رشته فعال هستند بیش از 4 نفر نیستند و از طریق تیم پرستاری هدایت می شوند.

وی افزود: انتظار می رود هدایت گروه اتاق عمل توسط اساتید رشته اتاق عمل صورت پذیرد که این امر در صورت تصویب ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته محقق خواهد شد./ح
+ نوشته شده در  ساعت   توسط تکنولوژیست | 

با کمبود تکنیسین اتاق عمل در کشور مواجهیم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد: در حال حاضر با کمبود تکنیسین اتاق عمل در کشور مواجهیم که مهم‌ترین دلیل آن کم بودن اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست.

دکتر صدیقه حنانی در حاشیه همایش بزرگداشت تکنولوژیست‌های اتاق عمل در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر 8000 نفر در این رشته مشغول به تحصیل هستند که با این وجود در این رشته با کمبود مواجهیم.

وی ادامه داد: به دلیل این کمبودها، پرستاران بیشتر کارهای اتاق عمل را انجام می‌دهند و این در صورتی است که کار پرستاران مراقبت بالینی است نه انجام کارهای اتاق عمل.

حنانی با بیان اینکه مدت پنج سال است که این روز با نام «تکنولوژیست‌های اتاق عمل در جهان» ثبت شده است، افزود: در ایران سومین سالی است که این روز بزرگداشت می‌شود و این برای این است که جایگاه فعالان این رشته تبیین شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در حال حاضر 420 دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه تهران داریم، اضافه کرد: امسال تعداد ورودی‌ها به 60 نفر رسیده که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

حنانی در پایان اظهار کرد: این رشته در مقطع کارشناسی تدریس می‌شود و اگر به سطح کارشناسی ارشد و PhD ارتقا پیدا نکند. از نظر شاخص مدیریتی قابل تایید نیست.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط تکنولوژیست | 

پرفسور مجید سمیعی

وی پس از اتمام دوران متوسطه در کشور در سال 1335برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. در رشته بیولوژی وپزشکی در دانشگاه ماینتس مشغول وپس ازآن دوره، دوره ی تخصصی جراحی مغز و اعصاب را زیر نظر پروفسور کورت شورمن شروع و در سال 1349 در سن 33سالگی به اخذ درجه ی تخصص در این رشته نایل آمد اودر سال 1351به درجه پروفسوری جراحی مغز واعصاب نایل شد. واز آن جا که جراحی مغز به دلیل فوق العاده پیچیده بودن آن وارتباط با اعصاب حسی و حرکتی در سایر اندام ها به خصوص صورت تاثیرداشت و انجام عمل جراحی نیز با عوارضی همراه بوده همین عامل موجب شد تا او برای رفع این نقیصه و کاهش آلام ورنج همنوعانش دست به مطالعات گسترده ای در خصوص ساختار پیچیده مغز بزند تا بلکه روشی بیابد تا هم عوارض عمل جراحی پس از مغز کاهش یابد و هم این که انسان ها به زندگی توام با سلامت باز گردند.د ر پی سلسله مطالعات و تحقیقات علمی ، نخستین جراحی میکروسکوپی مغز را در سال 1356در دنیا ابداع و به سرانجام رساند. وی اولین پزشکی بود که توانست عمل جراحی قاعده جمجمه را در دنیا ابداع کند ، که مورد توجه جراحان تراز اول دنیا قرار گرفت. هر ساله جراحان مغز دنیا در قالب کنگره علمی ، جراحی قاعده جمجمه مغز از طریق ویدئو پروژکشن شاهد آخرین دستاوردهای علمی جراحی پروفسورهستند و با استفاده از دوربین های مدار بسته به صورت مستقیم عمل جراحی وی را مشاهده و تکنیک های جدید جراحی مغز را می بینند در سال 1367کرسی جراحی مغز واعصاب هانوفر آلمان را پذیرفت وهمزمان با عنوان ریاست فدراسیون جهانی انجمن های قاعده جمجمه برگزیده شد در این سال صدراعظم آلمان به پاس خدمات وی در جراحی مغز واعصاب نشان درجه یک دولت آلمان را به وی اعطا نمود.به پیشنهاد او در شهر هانوفر آلمان بیمارستان تخصصی جراحی مغز ساخته شد که شبیه مغز انسان می باشد.و همینک محل کار اوست که در انسیتوی بین المللی دانش نورولوژی یا INI است. عالی‌ترین نشان افتخاری دولت چین نیز به پاس ? خدمت در اعتلای دانش جراحی مغز و اعصاب در هفتم مهر 1386 توسط " زنگ پی یان " معاون نخست‌وزیر چین به‌وی اعطا شد.سال گذشته طی یک عمل جراحی میکروسکوپی توسط پروفسور سمیعی در بیمارستان میلاد تهران بر روی مغز زن 40 ساله ای که تومورهای مغزی بر روی بینایی و شنوایی او اثرخطرناکی در پی داشت پروفسور موفق به عمل تومورهای مغز او شد این عمل یکی از پیچیده ترین عملیات جراحی مغز بود که توسط پروفسور و تیم جراح با موفقیت پایان یافت.در حین عمل تصاویر عمل جراحی از اتاق عمل از طریق دوربینها با وئدیو پروژکشن در سالنی در معرض دید دانشجویان وجراحان مغز و اعصاب قرار گرفت .بعد از اتمام عمل در گزارشی کوتاه که توسط یکی از خبرنگاران تهیه شده بود از پروفسور درباره ی عمل جراحی سوال شد که ایشان عمل را موفقیت آمیز اعلام کرد.سپس خبرنگار از فرزند او که همراه او بود و گویا او نیز حرفه ی پدر را می آموزد پرسید که بزرگترین درسی که از بابا آموختی چیست؟او گفت:برای اشتباه کردن یک بار هم زیاده ،هیچ اشتباهی را دوبار مرتکب نشوم.(بدین مضمون) پروفسور سمیعی 13 کتاب و بیش از 200مقاله علمی منتشر کرده که مهم ترین مرجع برای جراحان مغز واعصاب دنیاست او سابقه 8 هزار جراحی را فقط در ناحیه قاعده جمجمه به عنوان حساس‌ترین ناحیه جراحی مغز و اعصاب در کارنامه خود دارد .ایشان در آبانماه 1385به عنوان چهره ی ماندگار معرفی شد .

 

همینک برخی از گفته های ایشان درباره ی مغز انسان:

"مغز مرکز همه افکار و حرکات انسان است. مغز در بدن انسان نقش اصلی را بازی می کند. اگر چند دقیقه مغز نتواند با بدن همکاری کند، بدن هیچ کاری نمی تواند بکند."

"مغز از 100 میلیارد سلول تشکیل شده که شبیه هم هستند و همه به صورت زنجیره ای به هم اتصال دارند."

"وقتی انسان در طول روز برای کارهای بسیاری از سلول های مغزش استفاده می کند، سلول ها همه در حال فعالیت قرار می گیرند تا بتوانند مسائل را حل کرده و کارها را اجرا کنند. بنابراین هنگامی که از مغز کار می کشید، باید به آن استراحت هم بدهید. به همین علت در زندگی، خواب وجود دارد."

"افرادی که خسته هستند با 5 تا 10 دقیقه خواب می توانند به مغز خود استراحت دهند و به مغزشان کمک کنند تا راحت تر فکر کند."

"یکی از مسائل بسیار مهم جراحی مغز و اعصاب، حفظ اعصاب جمجمه ای است."

12 عصب در مغز وجود دارد که کار بینایی، بویایی، حرکت صورت، حرکت چشم و چیزهای دیگر را به عهده دارند که اینها همه در کیفیت زندگی انسان نقش مهمی ایفا می کنند."

"تومورهایی که در قاعده جمجمه بروز می کنند، می توانند به این اعصاب فشار آورده و به آنها آسیب بزنند."

جراحی زیر میکروسکوپ.


در آن زمان (1966) فقط چند نفر در دنیا بودند که می‌توانستند زیر میکروسکوپ عمل کنند، به این ترتیب ما توانستیم روش جراحی جدید و نویی را به دست آوریم که با شرایط قبلی بسیار متفاوت بود و با شرایط خیلی بهتری می‌توانستیم بافت‌ها را ببینیم، چون در زیر میکروسکوپ هم نور فراوان بود و هم محیط بزرگ‌تر می‌شد و می‌توانستیم ریزه کاری‌های محل را خیلی دقیق‌تر ببینیم و توانستیم وسعت عمل‌هایی که می‌شد انجام داد را گسترش دهیم.

در جراحی قاعده جمجمه، به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد به همکاری متخصصان رشته های مختلف نیاز است. چون تمامی عروقی که به مغز می رود و از مغز خارج می شود، از این ناحیه نیز عبور می کند. علاوه بر این 2 زوج 12 عصبی در مغز داریم که وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. این اعصاب مهم نیز از استخوان قاعده جمجمه رد می شود. بنابراین وقتی توموری در ناحیه قاعده جمجمه ایجاد شود، این عروق و اعصاب تحت فشار قرار می گیرد و در نتیجه جراحی که قصد دارد چنین توموری را از داخل قاعده جمجمه خارج کند، باید بسیار دقیق، با احتیاط و تخصصی عمل کند چون کوچک ترین اشتباهی، موجب آسیب دیدن عروق و اعصاب می شود. جراحی قاعده جمجمه در واقع مستلزم همکاری تنگاتنگ 2 رشته خیلی مهم یکی جراحی مغز و اعصاب و دیگری جراحی گوش وحلق و بینی است. به همین دلیل هم در گذشته اطلاعات هریک از جراحان این دو رشته تا سطح قاعده جمجمه بود و از آن به بعد دیگر هیچ یک از این دو حوزه اطلاعاتی از ساختار درونی این بخش نداشتند.

عمل های من در ایران صرفا جنبه آموزشی داشته و برای نشان دادن فرآیند عمل به همکاران متخصص بوده است، این وظیفه من است که در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش جوانان متخصص کشورم همکاری کنم مگر دکتر سمیعی چند دست دارد که بخواهد همه بیماران را خود عمل کند.

در ناحیه قاعده ی جمجمه اگر عروق و اعصاب کوچک ترین آسیبی ببیند، بیمار به لحاظ حرکتی یا حواس پنج گانه دچار ناتوانی جبران ناپذیری خواهد شد. در واقع این جراحی احتیاج به اعمال یک نوع هنرمندی خاص توسط پزشک جراح دارد. چرا که هر نوع صدمه به این عروق و اعصاب می تواند به نابینایی، ناشنوایی یا فلج شدن بخشی از صورت بیمار بینجامد.البته در طول این 40 سال، تجربه مان بیشتر شده است و اکنون به خوبی می دانیم که به چه طریقی باید این تومورها را جراحی کنیم. اگر به عنوان مثال در ابتدای کار، به میزان 30 درصد شاهد بروز عوارض بعد از عمل بودیم، اکنون این عوارض به کمتر از 3 درصد رسیده است.

در برخی تصادفات احتمال دارد که قاعده جمجمه، دچار شکستگی شود. این شکستگی باعث ترشح آب مغز به خارج می شود که باید از وقوع آن جلوگیری کرد. در این حالت تنها باید از طریق جراحی قاعده جمجمه مغز وارد عمل شد. همچنین بیمارانی هستند که از عارضه «Malformation» یعنی نقص در شکل گیری جمجمه رنج می برند.به عنوان مثال یک تکه از قاعده جمجمه در این بیماران وجود ندارد، یا دچار بزرگی و کوچکی غیرعادی است، این موارد را هم می توان از این طریق ترمیم کرد.

عمل در زیر میکروسکوپ باعث شد، وارد محیط‌هایی شویم که در گذشته بدون میکروسکوپ خیلی خطرناک بودند و نمی‌توانستیم به آن نواحی دست بزنیم. یکی از این محیط‌ها، محیط قاعده جمجمه بود که در واقع به وجود آمدنش به کمک جراحی میکروسکوپی بود که توانستیم جراحی کنیم، بدون این‌که به بافت‌های اطرافش که مملو از عصب و مویرگ است، آسیب برسد.

همه جای بدن پیوند عصب زده ام.

مسئله مهمی که اخیراً روی آن کار می‌کنم، Brain maping یا نقشه مغز است، آنچه امروز ما از مغز انسان می‌شناسیم با آنچه 20 سال پیش می‌دانستیم خیلی متفاوت است، اصلاً قابل مقایسه نیست، آن زمان مغز انسان را فقط از نظر آناتومی می‌دیدیم که ناحیه‌هایی دارد و تا حدی می‌دانستیم که چه حرکت‌ها و مسئولیت‌هایی از انسان مربوط به کدام ناحیه مغز است ولی بعد از اینکه موضوع Brain mapig پیش آمد، فهمیدیم همان طور که انسان‌ها مختلف هستند، همان طور هم محل مسئولیت مغز و حرکات انسان در مغز در انسان‌های مختلف متفاوت است و نمی‌تواند برای همه انسان‌ها در یک جای ثابت باشد.

از این نظر در همه جراحی‌ها بررسی نقشه مغز قبل از عمل ضروری است زیرا نقاط حساس مغز در هر انسان با انسان دیگر متفاوت است و این موضوع پژوهش جدیدی در جراحی مغز و اعصاب شد که اکنون خیلی روی آن کار می‌کنیم.

تا زمانی که ندانیم در کجا هستیم و آن محلی که جراحی می‌کنیم چه مسئولیتی دارد، جراحی کامل نیست، وقتی که تشخیص ‌دهیم این ناحیه که عمل می‌کنیم چه خطراتی ‌و چه امکاناتی در آن وجود دارد در آن موقع جراحی مغز و اعصاب به سطح خیلی خیلی بالایی می‌رسد که یک جراح می‌تواند از قبل از عمل پیش‌بینی کند که عمل او چه خطراتی می‌تواند داشته باشد.

فلج شدن بهتر از اختلال در تفکر است


اسرار تفکر انسان، بسیار زیاد است، دستورات مغز فقط حرکات دست و پا نیست، تفکر انسان رول(‌نقش) اصلی را بازی می‌کند به طوری که هر انسانی حاضر است حتی فلج شود اما افکار او تغییر پیدا نکند و به هم نریزد، این صدمه بسیار بزرگی است که انسان نتواند افکارش را جمع و جور کند و این موضوع دانش جدیدی است که به عنوان کوکنتیو سرجری دنبال می‌شود.

این دانش هر روز پیشرفت می‌کند اما بعید می‌دانم روزی بتوانیم به تمام اسرار مغز دست پیدا کنیم و روبات‌هایی بسازیم که کاملاً بتوانند همه کارهای مغز را انجام دهند‌ ولی خیلی از امکانات مغز را می‌توان به دست آورد و در کامپیوترها جا داد، اگر چنین موقعیتی پیش آید شاید در آینده مغز انسان بتواند اندکی استراحت کند، کارهای عادی را ماشین انجام دهد و کارهای پیچیده را مغز انسان.
‌پروفسور سمیعی در پاسخ به این پرسش که ‌چقدر مغز انسان را می‌شناسید‌، گفت: این سوالی است که هیچ کس نمی‌تواند به آن جواب ‌دهد.‌‌

+ نوشته شده در  ساعت   توسط تکنولوژیست | 

مراقبت‌های جراحی الکساندر

Alexsander's Care of the Patient in Surgery

کتاب مراقبت‌های جراحی الکساندر در سه فصل‌ گردآوری شده است.که به ترتیب نکات کلیدی‌ هر فصل،شرح داده می‌شود.

در فصل اول:مفاهیم اساسی پرستاری اتاق عمل‌ توضیح داده شده و به وظایف اتاق عمل اشاره شده‌ است.استانداردهای وظایف پرستاری بالینی که شامل‌ فرآیند پرستاری بررسی و شناخت تشخیص،اهداف، برنامه‌ریزی و اجرا است مورد بررسی قرار گرفته است.

در مورد مفاهیم اساسی پرستاری اتاق عمل‌ می‌توان گفت که سابقا برای شرح مراقبت از بیماران‌ قبل،حین و بعد از اعمال جراحی از عبارت ؟؟؟ او.آر استفاده می‌گردید.اما،در حال حاضر ؟؟؟ حرفه پرستاری اتاق عمل از ؟؟؟ «پره‌اپراتیو»1استفاده می‌شود و ؟؟؟

در دوره‌های قبل،حین و ؟؟؟ فرآیند پرستاری به مراقبت از ؟؟؟

پرستار اتاق عمل به عنوان ؟؟؟ و حقیقتا به عنوان یک ؟؟؟ اعضا به رسمیت شناخته می؟؟؟

نویسنده عنوان می‌دارد ؟؟؟ عمل را در تبیین نیازهای ؟؟؟ پرستاری جهت رفع آنها ؟؟؟ را در تأمین محیط امن و مفید ؟؟؟ تیم جراحی مسئول و مؤثر ؟؟؟

یک بخش بارز از پرستار ؟؟؟ ارائه مراقبت‌های علمی از جمله در ؟؟؟ مراقبتی،دانستن چگونگی و زمان ؟؟؟ و انعطاف‌پذیری در اجرای تکنین ؟؟؟ مختلف و ارزیابی اهداف مراقبتی است ؟؟؟

نویسنده پیش‌فرض اساسی پرستاری ؟؟؟ را آمیخته‌ای از رفتار و تکنیک می‌داند و در آن تفکر به‌ اندازه کار کردن و مراقبت از بیمار را با اهمیت و حیاتی‌ تلقی می‌نماید.

از جمله وظایف پرستاری اتاق عمل شامل اشرف دهقان‌

مؤلف:مارگارت هات میکر مترجمان:ناصر فرهادی،رحیم استوار ناشر:چویل فعالیت‌های قدیم و جدید پرستاری در طی مراحل‌ مراقبتی قبل،حین و بعد از عمل بوده و آموزش، مشاوره،ارزیابی،برنامه‌ریزی و ارزشیابی را در بر می‌گیرد. پرستار اتاق عمل برای بیماری انجام وظیفه می‌کند که تحت عمل جراحی قرار گرفته و فعالیت‌های او در جهت حل مشکلات جسمی،روحی و اجتماعی بیمار است.

وظایف مختلف پرستاران اتاق عمل شامل‌ اسکراب کردن،سرکولار بودن،کمک در طی عمل‌ مدیریت اتاق عمل و آموزش و تحقیقات است و آنها نقش مهم و ویژه‌ای را از زمان بستری شدن بیمار تا ترخیص وی در مدیریت مراقبت از بیمار ایفا می‌نمایند.

نویسنده،استانداردهای وظایف پرستار بالینی را استاندرادهای عملکرد حرفه‌ای بر اساس فرآیند پرستاری معرفی می‌نماید.

در بخش فرایند پرستاری عنوان می‌دارند که فرآیند پرستاری راهی است برای پژوهش در پرستاری و ارائه‌ آن به شکل الگویی منظم که راهنمای فعالیت‌ها بوده‌ و آنها را با ملاحظات پرستاری مقایسه می‌نماید به‌ طوری که به صورت اقدامات آماده یادگیری نشان داده‌ می‌شوند.

به علت نوع کار،پرستار اتاق عمل فقط به صورت‌ مجموعه‌ای از تکنیکهای مکانیکی و مجری‌ دستورات جراح متصور است.با استفاده از فرآیند،پرستار اتاق عمل فقط روی بیمار تمرکز کرده و در همان‌ زمان،از مهارتها و دانش خود در مراقبت از بیماران و تصمیم‌گیری بالینی استفاده می‌نماید.

استفده از فرآیند پرستاری،برنامه مراقبت‌ پرستاری و روش‌های بالینی،بخش جدا نشدنی از مراقبت بیمار است.ساده‌ترین شکل فرآیند پرستاری، را انجمن پرستاری آمریکا،( ANA )در 6 مرحله تعریف‌ بررسی و شناخت،تشخیص پرستاری اهداف مورد انتظار،برنامه‌ریزی،اجرا و ارزشیابی تعریف نموده است. این فرآیند به صورت چرخشی و مداوم بوده.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط تکنولوژیست |